The LAB Cafe
Đừng uống bất cứ thứ gì trong một phòng thí nghiệm...trừ khi bạn đang ở The LAB Cafe
Hiện tại chưa có thông tin về danh sách thực đơn | Về thông tin quán cà phê | Về trang chủ
The LAB Cafe
  584/6 Nguyễn Chí Thanh
Quận 10 - TP Hồ Chí Minh
 0822433407
 
 
 
Wifi -- Truyền hình k+ -- Thức ăn nhanh fastfood -- Live Music -- Số lượng ghế ngồi0 Số lượng người yêu thích
Danh sách thực đơn - menu đồ uống
Cho vào danh sách yêu thích của bạn
scroll top